Apmācību grafiks

IZGLĪTĪBAS UN ZINĀŠANU SPĒKS TAVAI IZAUGSMEI!

Reģistrējies biznesa apmācībām ar līdzfinansējumu.

Šobrīd pieaugušo profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti, tādēļ pagaidām visas plānotās apmācības tiek organizētas tiešsaistes formātā, izmantojot Zoom video konferences platformu, vai arī neklātienē.

Aktuālas seminārs visiem grāmatvežiem – Elektroniskie dokumenti grāmatvedībā – kas par to jāzina katram grāmatvedim. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79,-. Sākums – 5. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/elektroniskie-dokumenti-gramatvediba

Aktuāls praktiskais seminārs – Elektroniskais dokuments, elektronisko dokumentu pārvaldība un arhivēšana. Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra norises laiks – 6. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/e-paraksts

Aktuāls seminārs visiem uzņēmumiem – “Kā sakārtot transporta grāmatvedību un nodrošināt precīzu uzskaiti”.. Tiks izskatīti jautājumiem par likumdošanu, iekšējiem dokumentiem, degvielas normas noteikšanu, nomāto transportu un citām iekārtām, uzskaites veidiem. APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79,-. Sākums – 8. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/transporta-gramatvediba

Aktuāls grāmatvedības seminārs – Neskaidro situāciju jautājumi darba likumdošanā uzņēmumiem un iestādēm. Praktiski padomi, normatīvos aktos neparedzēto situācijas risinājumi, veidlapu paraugi. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79,-. Sākums – 13. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/neskaidro-situaciju-jautajumi

Praktiskais vienas dienas seminārs – Dokumentu arhivēšana un arhīva pārvaldība. Seminārs paredzēts institūciju, uzņēmumu, struktūrvienību vadītājiem, darbiniekiem, kuri atbild par arhīva izveidi un dokumentu arhivēšanu. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra norise – 13. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/dokumentu-arhivesana

Biznesa apmācību sesija – Kā nekļūdīties uzsākot jaunu biznesu – ar ko sākt un kā nodrošināt tā veiksmīgu izaugsmi​.. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 139,-. Semināra norises laiks – 13. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/ka-izveidot-sekmigu-biznesu

Praktiskais seminārs – Kas katram uzņēmumam jāzina un jāievēro par fizisko personu datu apstrādi, lai netiktu pakļauts soda sankcijām. Jau divus gadus visā Eiropas Savienībā jāievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra norise – 14. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/personas-datu-aizsardziba

Praktiskais vienas dienas seminārs – Jaunie grāmatvedības noteikumi – kas mainās uzņēmumu un organizāciju grāmatvedībā no 2022. gada.. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79,-. Semināra norise – 19. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/gramatvedibas-noteikumi

Praktiskais vienas dienas seminārs – Grāmatvedības uzskaite un nodokļu piemērošana lauksaimniecībai.. Saimniecībām ir svarīgi sekot līdzi saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaitei. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79,-. Sākums – 20. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/nodoklu-piemerosana-lauksaimniecibai

Praktiskais vienas dienas apmācību kurss – HACCP principi pārtikas uzņēmuma paškontroles sistēmā. Mūsdienu pasaulē viena no būtiskākajām pārtikas uzņēmumu klientu un patērētāju prasībām ir produktu kvalitāte un drošums. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra norise – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/haccp

Praktiskais vienas dienas seminārs – Skaidrās naudas uzskaite grāmatvedībā uzņēmumos un organizācijās, atbilstoši aktuālajām prasībām 2022. gadā.. Jauni kases operāciju noteikumi. Attaisnojuma dokumentu jauna noformēšana. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79,-. Semināra norise – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/skaidras-naudas-uzskaite

Praktiskais biznesa apmācību cikls: PERSONĀLA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Personāla plānošana, atlase un vadības stratēģija, personāla lietvedība un aktuālais darba tiesībās. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 139 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 10439 + PVN. Sākums – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/personala-vaditaju-akademija

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA. Svarīgākie jautājumi attiecībā uz lietišķo komunikāciju un biznesa etiķeti, komandas veidošanu un motivāciju. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 74 + PVN. Sākums – 22. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/personala-vaditaju-skola

Praktiskais seminārs – Darba tiesības personāla speciālistiem, grāmatvežiem un uzņēmumu vadītājiem.. Darba devēja un darba ņēmēja uzskati mēdz atšķirties, ikvienam ir ļoti svarīgi pārzināt savas tiesības. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Sākums – 26. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/darba-tiesibas

Praktiskais lietvedības seminārs – Dokumentu izstrādāšana un noformēšana atbilstoši normatīvajam regulējumam lietvedībā, svarīgākie aspekti to noformējumā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Sākums – 27. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/dokumentu-noformesana

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un personāla vadītājiem: LIETVEDĪBAS PAMATI PERSONĀLA VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 28. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://www.registreties.lv/lietvediba-personala-vaditajiem

Apmācību programma: KVALIFIKĀCIJAS CELŠANAS KURSI LIETVEŽIEM.. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 89 + PVN. Sākums – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: www.registreties.lv/kvalifikacijas-celsanas-kursi-lietveziem

Praktiskais lietvedības seminārs: “DOKUMENTU PĀRVALDĪBAS DARBA ORGANIZĒŠANA ATBILSTOŠI SPĒKĀ ESOŠIEM NORMATĪVAJIEM AKTIEM UZ 01.04.2021.” Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/dokumentu-parvaldiba

Biznesa apmācību intensīvais kurss: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA. Attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja lietvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 139 + PVN. Sākums – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: BIROJA VADĪTĀJU SKOLA.. Tā būs iespēja apzināt izaugsmes iespējas un vēl straujāk tiekties uz panākumiem. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 99 + PVN. Sākums – 29. aprīlī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/biroja-vaditaju-skola

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: LIETVEDĪBAS PAMATI BIROJA VADĪTĀJIEM. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 5. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/lietvedibas-pamati

Praktiskais seminārs – Aktuālais darba tiesībās – darba likuma praktiska pielietošana ikdienā un tās problemātika. Viens no obligātajiem punktiem ceļā uz sakārtotu un drošu uzņēmuma iekšējo sistēmu ir pārzināt savus (darba devēja) pienākumus un ievērot tos attiecībā uz katru pieņemto darbinieku. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN. Semināra norise – 10. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/darba-tiesibu-seminars

Praktiskais seminārs visiem lietvežiem un biroja vadītājiem: ELEKTRONISKIE DOKUMENTI – to izstrādāšanas, uzskaites, aprites un saglabāšanas kārtība.. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, SEMINĀRS NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 17. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/e-dokumentu-seminars

Praktiskais seminārs lietvežiem, biroja vadītājiem un arhivāriem: ARHĪVU PĀRVALDĪBA. Arhīvu darba organizācija un dokumentu arhivēšana. Jaunumi likumdošanā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam: SEMINĀRS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 79 + PVN, NEKLĀTIENĒ – tikai EUR 59 + PVN. Semināra norise – 26. maijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: registreties.lv/arhivu-parvaldibas-seminars

Praktiskais apmācību kurss – Grāmatvedība ir vienkārša – tiem, kuri vēlas spert pirmo soli uz jaunu profesiju un panākumiem karjerā. Cena: pateicoties programmas “Biznesa uzrāviens” līdzfinansējumam: APMĀCĪBAS TIEŠSAISTĒ – tikai EUR 119 + PVN. Sākums – 2. jūnijā. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: https://www.registreties.lv/gramatvedibas-pamati-iesacejiem

Svarīgi, lai nekad neaptrūktos vēlme mācīties un vairot savas zināšanas, profesionālās prasmes un personības iemaņas. Tad arī darbi sokas daudz labāk!

Tālrunis papildus informācijai: 20355559; e-pasts: info@seminari.lv