Jaunākie semināri

Jaunākie semināri

Intensīvās divu dienu biznesa apmācības: PERSONĀLA VADĪTĀJU SKOLA. Personāls ir katra uzņēmuma neatņemama sastāvdaļa. Profesionāli un kvalificēti darbinieki ir ne tikai lielākā uzņēmuma vērtība, jo katrs darbinieks ir neatkārtojams, bet arī galvenais priekšnosacījums veiksmīgai mērķu sasniegšanai. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam, – vien EUR 149,- (standarta cena – 499 EUR). Sākums – 25. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/personala-vaditaju-skola
Apmācību grafika sadalījumu pa tēmām ir iespējams apskatīt šeit!

Praktiskais biznesa apmācību cikls: BIROJA VADĪTĀJU AKADĒMIJA: attiecības ar klientiem un kolēģiem, psiholoģija, biroja grāmatvedība un aktualitātes darba tiesībās jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli. Arī smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājiem ir ļoti svarīga, bet nekad nenāk par ļaunu atsvaidzināt jau esošās zināšanas un apgūt jaunas. Cena: pateicoties programmas “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – tikai EUR 149,- (standarta cena EUR 599,-). Sākums – 28. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/biroja-vaditaju-akademija

Praktiskais seminārs: DOKUMENTU IZSTRĀDĀŠANAS UN NOFORMĒŠANAS JURIDISKIE ASPEKTI. Ir stājušies spēkā MK noteikumi Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Jaunie MK noteikumi izstrādāti pēc Tieslietu ministrijas iniciatīvas, lai novērstu pārāk detalizētu regulējumu dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas jomā un mazinātu normatīvismu. Tieslietu ministrijā ir secināts, ka virkne prasību dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā, ir tādas, kas nerada tiesiskās sekas, ja tās nav izpildītas. Cena: pateicoties īpašajam “Biznesa Uzrāviens” līdzfinansējumam (vēl pieejams!) – vien EUR 99,- (semināra standarta cena – EUR 249,-). Semināra norise – 29. novembrī. Plašāka informācija un pieteikuma anketa: http://registreties.lv/dokumentu-izstradasana