Izstrādāta jauna intensīvās apmācības programma uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un konkurētspējas stiprināšanai

Izstrādāta jauna intensīvās apmācības programma uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un konkurētspējas stiprināšanai

Pēc dažādu nozaru speciālistu pieprasījuma izstrādāta jauna intensīvās apmācības programma uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un konkurētspējas stiprināšanai „BIZNESA ATTĪSTĪBAS KREATĪVAIS MODELIS: kā pārspēt savu konkurentu jau rīt”. Atšķirībā no iepriekš piedāvātajiem semināriem, šī programma orientēta uz dažādu uzņēmumu speciālistu apmācību, nodrošinot izaugsmi visā vadības līmenī.

Jaunās pieejas apmācību programma sastāv no pieciem semināriem un meistarklasēm, kas katra orientēta uz konkrētas jomas darbiniekiem – pārdošanas speciālistiem, personāla vadītājiem, mārketinga un reklāmas speciālistiem, kā arī uzņēmuma vadītājiem. Programma izstrādāta, pamatojoties uz uzņēmumu izteiktajām vēlmēm un vajadzībām par profesionālo pilnveidi un trūkstošajām zināšanām, iekļaujot papildus praktiskus piemērus, meistarklases un konkrētu problēmjautājumu izskatīšanu.

Apmācību programmas mērķis ir nodrošināt uzņēmumam pietiekoši plašu un noderīgu semināru kopumu, kura laikā jaunas, inovatīvas un ikdienas darba izmantojamas zināšanas ir iespējams iegūt pieciem darbiniekiem, kas uzņēmumā atbild par personālas atlases un vadības, mārketinga un pārdošanas jautājumiem. Lai arī seminārus aicināti apmeklēt konkrētās jomās strādājošie, visas apmācības būs noderīgas arī uzņēmumu vadītājiem, kuriem jābūt kursā par inovācijām visās jomās.

Intensīvās apmācības programma aizsākas 9. maijā ar semināru un atbilstošu meistarklasi pārdevējiem – “Rezultatīvā pārdošana – kādi kreatīvie risinājumi ļauj nopelnīt vairāk”. Katru nākamo nedēļu seko jauns seminārs citas specialitātes dziļākai izpētei.

Seminārus vada viens no pieredzējušākajiem uzņēmumu vadības konsultantiem, biznesa psihologs Jānis Roze, kurš, aprakstot jauno apmācību ciklu, norāda uz individualizēto pieeju konkrēto nozaru speciālistiem: “Apmācības sadalot etapos un katru no tiem veltot noteiktiem darbiniekiem – vai tie būtu pārdevēji, personāla speciālisti vai mārketinga darbinieki – iespējams daudz precīzāk apzināt konkrēto amatu specifiku un vairāk orientēties uz konkrētiem jautājumiem, ar ko iz dienas jāsaskaras šajās jomās strādājošajiem. Tas ne tikai ļauj padziļinātāk apskatīt nozares inovācijas, bet arī sagatavot noderīgāku un pielietojamāku programmu.”

Semināri notiek katru trešdienu no 9. maija līdz 6. jūnijam. Lai pieteiktos dalībai apmācību programmā un uzzinātu vairāk par meistarklasēm, interesenti aicināti sazināties ar “Biznesa semināri”, rakstot uz info@biznesaseminari.lv, vai zvanot – 20355559.