Uzņēmuma attīstības veicināšanai lielu uzmanība jāpievērš vadošo darbinieku izglītošanai

Uzņēmuma attīstības veicināšanai lielu uzmanība jāpievērš vadošo darbinieku izglītošanai

Latvijā pēdējā pus gada laikā pieaudzis uzņēmumu skaits, kas aktīvi domā par savu darbinieku izglītošanu, tādējādi sekojot līdz nozaru attīstībai, jaunākajām tendencēm un domājot par kopējo kompānijas izaugsmi. Par to liecina biznesa izglītības centra “Biznesa semināri” veiktā aptauja un interesentu, kas vēlas apmeklēt seminārus, skaita pieaugums.

Aptauja, kurā tika uzzināts 124 uzņēmumu viedoklis, vairāk kā puse (71%) atzina, ka seko līdzi apmācību iespējām Latvijas tirgū un domā par savu darbinieku izglītošanu, kvalifikācijas celšanu. Par galvenajiem šādas rīcības iemesliem uzņēmumi minēja vēlmi nodrošināt profesionālus, nozarei un konkrētajai tirgus situācijai atbilstošus darbiniekus, jaunāko tendenču apzināšanu, kā arī iespēju tādējādi motivēt darbiniekus darbam uzņēmumā.

Dažādas specifikācijas seminārus bieži vien apmeklē atšķirīgu nozaru uzņēmumu pārstāvji. Kā norāda biznesa psihologs Jānis Roze, kas pats vada semināru ciklu uzņēmumu konkurētspējas celšanai, speciālisti savu iespēju robežās cenšas interesēties par aktualitātēm savā sfērā, bet semināru priekšrocība ir tā, ka satiekas pārstāvji no dažādām sfērām, un diskusiju laikā veidojas atgriezeniskā saite par jau izmantotiem paņēmieniem, notiek pieredzes apmaiņa.

Mūsdienās viss tik strauji mainās un attīstās, ka uzņēmuma veiksmīgai attīstībai būtu jāseko visām trim šīm sfērām: Straujā tehnoloģiju attīstības un patērētāju vēlmju izmaiņa pieprasa arvien jaunākas metodes mārketingā un pārdošanā; Lai izdzīvotu sīvās konkurences apstākļos, uzņēmumiem nepieciešams nemitīgi domāt par stratēģiju, kuras izstrādē tiek ņemta vērā tirgus attīstība un konkurentu aktivitāte; Piesaistot, noturot un attīstot savu labāko speciālistu spēkus, nepieciešams domāt par darbinieku motivāciju.

Kā apliecināja arī uzņēmumu pārstāvji, mārketings, pārdošana, grāmatvedība un uzņēmuma vadība ir jomas, kurās kompānijas vēlas izglītot savus darbiniekus primāri, jo tās vistiešāk nosaka uzņēmējdarbības veiksmes, veicina pārdošanu.

Pēc dažādu nozaru speciālistu pieprasījuma biznesa izglītības centrs “Biznesa semināri” izstrādājis jaunu intensīvās apmācības programma uzņēmumu ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un konkurētspējas stiprināšanai „BIZNESA ATTĪSTĪBAS KREATĪVAIS MODELIS: kā pārspēt savu konkurentu jau rīt”. Jaunās pieejas apmācību programma sastāv no pieciem semināriem un meistarklasēm, kas katra orientēta uz konkrētas jomas darbiniekiem – pārdošanas speciālistiem, personāla vadītājiem, mārketinga un reklāmas speciālistiem, kā arī uzņēmuma vadītājiem.

Semināri notiek katru trešdienu no 9. maija līdz 6. jūnijam. Lai pieteiktos dalībai apmācību programmā un uzzinātu vairāk par meistarklasēm, interesenti aicināti sazināties ar “Biznesa semināri”, rakstot uz info@biznesaseminari.lv, vai zvanot – 20355559.